ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

0 Comments

Author: Akilar Zulut
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 28 August 2016
Pages: 205
PDF File Size: 5.30 Mb
ePub File Size: 17.85 Mb
ISBN: 794-5-78046-507-6
Downloads: 94020
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brajin

Mikrotrombsler Multipl infarkt, hemoraji Hipofiz: Neoplastik Langerhans hcre infiltrasyonu nedeni ile deri lezyonlar belirgindir, seboreik erpsiyonlar oluur.

Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Vcut demir depolarnn yeterliliini gsteren serum ferritin dzeyi azalr, kemik ilii boyanmas azalr. Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri snflandelmas hcrelere benzer.

Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur. Hcrelerin geni, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. Tmr hcrelerinin sitoplazmasnda Birbeck granlleri olmas karakteristiktir. Afrikada endemik olduu yerlerde tm vakalar EBV ile ilikilidir. Endemik vakalarda maksilla ve mandibula tutulur. En sk grlen ailevi hemolitik anemidir. Kemiklerde plazma hcrelerinden anemilerjn multifokal tmr kitleleri vardr.

Lenf nodlar dalak, karacier kemik ilii Kemik iliinde de neoplastik plazma hcre infiltrasyonu ve kemiklerde litik lezyonlar oluur. Karacier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business.

  KVEPALAI VIENO ZUDIKO ISTORIJA PDF

Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir. Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur.

Hematopoetik Kk Hcre ve Hematopoez Documents. Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Mukozal dokular mide H. Sferoid eritrositler dalakta hemoliz olurlar Splenektomi ile anemi dzelir ancak sferositoz devam eder. Dissemine ntravaskler Koaglasyon DIC: Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr. Paraproteinemi AL tipi amiloidoz olur.

Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Lenfoid hcreler kemik iliinde neoplastik olarak oalp ilii doldurur, periferik kana geerse bu durum Lenfositik Lsemi olarak tanmlanr.

Agresif fatal tmrlerdir, ancak tedaviye iyi cevap verirler. Hodgkin lenfoma tedaviye ok iyi cevap verir. Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Robbins patoloji pdf indir trke? Tmr hcreleri normal lenfositin kat aptadr. Neoplastik B ve T hcreleri normal formlarnn fonksiyonlarn taklit eder.

  IC UM91214B PDF

Baz tmrlerde t 11;18bazlarnda da t 1;14 bulunabilir ve bu translokasyonlara sahip olanlar antibiyotik tedavisine cevap vermez.

Ekstramedller hematopoez ve artm RES aktivitesi hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve hemokromatozis En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir. Nadiren nodal sklkla ekstranodaldir. Koaglasyon sisteminin patolojik olarak aktive olmas ve eitli dokularn mikrodolamnda mikrotrombsler olumasyla karakterizedir.

Periferik B hcreli neoplazmlar matr B hcre tmrleri 3. Benign tmrlerden kavernz lenfanjiom ve kavernz hemangiom sktr. Prokrsr B hcreli neoplazmlar immatr B hcre tmrleri 2.

ABReed Sternberg hcreleri A: Neoplastik plazmositik hcreler IgM tipinde miyelom proteini sentezler. Pnomoni, S Aureus, E. Lsemi ve lenfomalar malign tmrlerdir. Bu snflandrmalarda malign lenfomalar 5 byk guruba ayrlr. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar. Nadiren boyun, tiroid, pulmoner hilus ve dier yerlerde olur. Byk hacimli IgM kan akmn yavalatr; hiperviskosite sendromuna neden olur.